Proti všem

        V rámci přesnějšího vymezení našeho zaměření jsme se rozhodli vnést řád do výběru scénářů jarních bitev. Náměty budou samozřejmě dál vycházet z bojů husitských, jenom je pěkně srovnáme do řady tak, jak šly za sebou - od Živohoště až po Lipany. Takže vy se na jaře 2005 můžete těšit na první bitvu husitských válek - srážku u Živohoště 4,listopadu 1419 a my se každé jaro budeme těšit na vás, šermíře i diváky. Bitva, jak již víte, již proběhla a doufáme, že se Vám líbila. A Vaše názory jsou již v plném produ na diskusi.

Ktož jsú boží bojovníci

       

nahoru

KTOŽ JSÚ BOŽÍ BOJOVNÍCI

Husitský chorál z patnáctého století. Přesné datum a místo vzniku, stejně jako autor, nejsou známí; za autora bývá považován i Jan Žižka. Petr Čornej uvádí ve své knize "Tajemství českých kronik" uvádí, že text složil na základě biblické Knihy Makabejských známý husitský skladatel kněz Jan Čapek.

1.
  Ktož jsú boží bojovníci
  a zákona jeho,
  prostež od Boha pomoci
  a doufejte v něho,
  že konečně s ním vždycky zvítězíte.

2.
  Kristus vám za škody stojí,
  stokrát víc slibuje,
  pakli kdo proň život složí,
  věčný míti bude,
  blaze každému, ktož na pravdě sejde.

3.
  Ten pán velí se nebáti
  záhubců tělesných,
  velí i život složiti,
  pro lásku svých bližních,

4.
  Protož střelci, kopiníci
  řádu rytířského,
  sudličníci a cepníci
  lidu rozličného,
  pomněte všichni na pána štědrého.

5.
  Nepřátel se nelekejte,
  na množství nehleďte,
  pána svého v srdci mějte,
  proň a s ním bojujte
  a před nepřáteli neutíkejte!

6.
  Dávni Čechové říkali
  a přísloví měli,
  že podle dobrého pána
  dobrá jízba bývá.

7.
  Heslo všichni pamatujte,
  kteréž vám vydáno,
  svých hejtmanů pozorujte,
  retuj druh druhého,
  hlediž a drž se každý šiku svého!

8.
  Vy pakosti a drabanti,
  na duše pomněte,
  pro lakomství a loupeže
  životů netraťte
  a na kořistech se nezastavujte!

9.
  A s tím vesele křikněte
  řkúc: Na ně, hrr na ně!
  Zbraň svou rukama chutnejte,
  Bůh pán náš! Křikněte.

nahoru