O nás

Zde se dozvíte něco o nás

        Náš dětský kroužek historického šermu se jmenuje Tesák. Vznikli jsme v září 2001. Naše první bitva, kde jsme se zúčastnili všichni, byly Mokrovousy 2002 a v roce 2003 jsme už bitvu v Dohalicích pořádali společně se SHŠ Kopí a SHŠ Rawenor z Hradce Králové. Od roku 2002 vystupujeme na dětských dnech v okolí Dohalic. Každoročně nacvičujeme nové vystoupení. V školním roce 2013-14 jsme přešli pod DDM Hradec Králové, kde se scházíme každý čtvrtek od 17,00 do 19,00 hodin. Členem kroužku se může stát každé dítě od 9 let (do konce docházky na ZŠ) se zájmem o historii.
Od září 2022 přecházíme do pionýrské klubovny na třídě Edvarda Beneše (Selicharova 1420).

        V rámci naší hry na historii představujeme houfec táborského vojska z roku 1420 vedený hejtmanem (statečný zeman Jeník z Mečkova), který tvoří především střelci ze samostřílů. Občas se v houfci vyskytnou i pavézníci, sudličníci, korouhevníci, kopiníci či střelci z píšťal, hákovnic a tarasnice. Počítáme s výstavbou a výcvikem oddílu pavézníků ze starších a lépe vybavených členů. Naše vybavení zahrnuje zbraně, zbroje, stany, přístřešky, korouhve, svátost v proštípí, nádobí a spoustu dalších rekvizit pro táborový život a boj. Houfec kromě zemana a jeho synka Viléma Jeníka z Mečkova tvoří většinou příslušníci chudiny (až na výjjimky - rotymajstr) vybavení z městských zbrojnic a z kořisti (helma je pro každého účastníka boje povinností!).