Co děláme

        Děláme historický šerm, zabýváme se obdobím husitských válek, tedy první třetinou 15. století. Postupně se vybavujeme výstrojí a výzbrojí, tedy kostýmy nám šije příbuzenstvo, pro zbraně většinou jezdíme do Svitav za Sváťou Havířem a zbroj co kde seženeme (v roce 2004 jsme navázali veleúspěšnou spolupráci s klempířem, ze kterého se rázem stal platnéř a my se obohatili větším množstvím jednoduchých plechových klobouků a kyrysů). V roce 2003 jsme získali peníze z grantového programu krajského úřadu královéhradeckého kraje a tak se časem z lehkooděnců stávají kroužkovci - zakoupili jsme 80 kg drátu a točíme a točíme a točíme. Někteří z nás se tak styli hrdými majiteli vlastno ručně vyrobených drátěných košil a kroužkových kápí. Cvičíme střelbu z praků. Podařilo se nám objevit vhodnou a levnou nesmrtící munici - staré tenisáky. Pěti ze šesti práčat už míčky létají dopředu...

        Po zániku SHŠ Kopí jsme převzali od roku 2003 pořádání jarních bitev v Dohalicích, a aby toho nebylo málo, od roku 2004 jsme v cyklu Dračí setba přidali i bitvy zimní.

        Navázali jsme spolupráci s Artušem (Václav Soudek), od kterého odebíráme tesáky a nože, takže mnozí nováčci najdou jeho výrobky pod stromečkem. Díky tomu se nám také snížil podíl mečů ve prospěch tesáků, což více odpovídá historické realitě u prostých husitských bojovníků (z řad městské chudiny, či chudších venkovanů). Dále pořizujeme samostříly od pana Ladislava Káchy, takže se z nás stává postupně houfec střelců.

 

Bitvy

1999 Dohalice 25.3. námět: vpád rabujícího houfce Uhrů a Kumánů k Dohalické tvrzi. (období bojů z konce vlády Jiříka z Poděbrad - 1469-1471)

2000 Dohalice xx.x. námět: vpád rabujícího houfce Uhrů a Kumánů k Dohalické tvrzi. (boje z období druhého zajetí Václava IV. - 1403)

2001 Dohalice xx.x. první exkurze do husitských válek! námět: volná rekonstrukce bitvyu Týnce nad Labem (srpen 1423)

2002 Mokrovousy 7.4. námět: vpád slezských křižáků na hradecko (dvacátá léta 15. století)

2003 Dohalice xx.x. námět: volná rekonstrukce závěru bitvy u Ústí nad Labem a obléhání hradu v Poděbradech (léto 1426)

2004 Dohalice 10.1. námět: zimní tažení rytířů proti barbarům (fantasy - rytíři vyhráli)

2004 Dohalice 27.3. námět: volná rekonstrukce bitvy u Hořic (23.4.1423)

2005 Dohalice 15.1. námět: boj o barbarskou svatyni (fantasy - barbaři vyhráli)

2005 Dohalice 26.3. první akce projektu Proti všem! námět: volná rekonstrukce srážky u Živohoště (4.11.1419)

2006 Dohalice 14.1. námět: Král posílá svého syna na zkušenou s kupeckou výpravou k barbarům a synek omylem zabloudí do barbarské svatyně ... (fantasy - rytíři vyhráli)

2006 Dohalice 25.3. námět: volná rekonstrukce bitvy u Nekmíře (zima 1419 - 1420)

2007 Dohalice 13.1. námět: Barbarský šaman vykouzlil obřadem Dračí setby bojovníky, které nezabije žádný muž. Král vyslal k barbarům svého zvěda ... (fantasy - barbaři vyhrají)

2007 Dohalice 31.3. námět: volná rekonstrukce bitvy u Sudoměře (25.3.1420)

2008 Dohalice xx.x. námět: . . . . . . . . . (fantasy - rytíři vyhrají)

2008 Dohalice xx.x. námět: volná rekonstrukce přepadu Mladé Vožice a dobytí tvrze v Sedlci. Žižkova jarní ofenzíva (duben 1420)

2009 Dohalice 17.1. námět: barbaři přivolají ze záhrobí starého šamana, král se svým synem padnou do zajetí (fantasy - barbaři vyhráli)

2009 Mokrovousy 21.3. námět: volná rekonstrukce tažení táborského vojska na pomoc Praze, bitvy u Benešova a Poříčí (květen 1420)

2009 Stračovská Lhota 30.5. námět: volná rekonstrukce obléhání Pražského Hradu husity - noční bitva (květen 1420)

2010 Dohalice 16.1. námět: rytíři vysvobodili prince ze zajetí barbarů, šaman těžce zraněn (fantasy - rytíři vyhráli)

2010 Mokrovousy 27.3. námět: volná rekonstrukce přepadení, dobytí a uhájení Hradce Králové Benešem z Mokrovous a ostatními Orebity (květen 1420)

2011 Dohalice 15.1. námět: za prince vládne zlý regent, král s pomocí barbarů bojuje o svůj trůn - NÁVRAT KRÁLE (fantasy - barbaři vyhrají)

2011 Mokrovousy 26.3. námět: Volná rekonstrukce bitvy u Melechova - květen 1420

2013 Mokrovousy 30.3. námět: Volná rekonstrukce bojů o Prahu a bitvy na Vítkově v červenci 1420. Touto bitvou byl prozatím přerušen náš projekt Proti všem. Došlo k pronikavému úbytku šermířů i diváků (přesycenost?) a akce se našemu dětskému kroužku přestala ekonomicky vyplácet (naopak jsme ji museli dotovat). Naštěstí ve stejném termínu (poslední sobota v březnu) začaly od roku 2014 každoroční bitvy u Sudoměře, takže husitská tradice pokračuje.

2015 Dohalice tvrz 17.1. námět: Dračí setba je zničena dívkami s magickým jmelím, rytíři dobyli hrad. Zřejmě poslední bitva v Dohalicích, podle vyjádření OÚ se zhoršila statika tvrze, kterou musíme postupně vyklidit a ukončit bitvy. Na jaře jsme odvezli vozy do Lipan a tvrz postupně vyprazdňujeme. Obecní žebřík zde zůstává a na podzim zde opět byly uskladněny stoly a lavice z hřiště, těm naštěstí zhoršená statika nevadí...

2016 Hradec Králové, Rytířské hradiště v Městských lesích a.s. (Malšovice) 16.1. námět: Barbaři posíleni novou čarodějkou si přicházejí vyrovnat účty, zvítězí král je zajat a předán čarodějce.