Bitvy


Požadavky na účastníky bitev

Zimní bitva: (Dračí setba) 2021 se odkládá, až bude PES lépe štěkat.

Lučištníci a střelci z kuší: doporučujeme spíše slabší luky a kuše, střílí se na menší vzdálenost (asi do 40m).

"Hroty" šípů a šipek: rovně zaříznutý konec týble je zasunut do předvrtaného otvoru v korkové zátce od šampaňského (znalci doporučují BOHEMIA SEKT) a zalepen. Zátka musí být omotána lepící páskou (např. kobercovka), nebo nalepenou nití. Čelo zátky musí být opatřeno změkčující hmotou (např. kolečko vystřižené z karimatky)! Opeření šípů a šipek je nutné, materiál je libovolný, u šípů se doporučuje peří, u šipek peří nebo kůži. Při nácviku nebo před bitvou budeme šípy a šipky kontrolovat, nevyhovující si zapůjčíme a vrátíme po bitvě :-) Dobrý a přesnější návod je zde: http://www.alistaire.net/eurosip/sipy.htm

Střelci z palných zbraní: Letos nepovolujeme palné zbraně (píšťaly, hákovnice, arkebuzy), děkujeme za pochopení.

Práčata a prakovníci: jediné povolené střelivo jsou nabarvené tenisové míčky (černá, hnědá, šedá). Na nácvik je možno použít i míčky nebarvené. Míčky nesmí být vyplněny žádnou zátěží!

Doporučené:
  2) Zbraně chladné:
      Sudlice: Hlavní hrot musí mít rádius desetikoruny, postranní hroty také ztupené. Oštěpy a kopí s bezpečnostní úpravou (hrot s rádiem desetikoruny, kuličkou, hlavičkou vratového šroubu, nebo jinou)!

Zakázané zbraně: bijáky, řemdihy. U mečů a podobných zbraní je bodání zakázáno!

Oděvy a zbroj: požadujeme oděvy, zbroje a zbraně do konce 15. století. Časový horizont není vymezen stejně jako region. My doporučujeme oděv a obuv podle počasí, náš doktor a saniťák ochranu rukou. Každý bojující (ne střelec) musí mít povinně přilbu! Možné je vzít na sebe i oblečení s prvky fantasy. Naše zimní bitva je bojem mezi rytíři a barbary ve smyslu toho nejklasičtějšího klišé. Tolerujeme jakkoli barvité oděvy i zbroje. Bojovníci se štítem, nebo varkočem označeným výrazným křížem budou přidělení k rytířům!